Szervezeti működés

A vadászház ellátási tevékenységét az üzemeltetési igazgató közvetlen irányításával a vadászházgondnok (Üzletvezető) felügyeli, szervezi, ellenőrzi. Minden ellátáshoz kapcsolódó munkakörre kiterjed a hatásköre, így konyhai területen is döntéshozatali joga van, azonban szorosan együttműködik a Főszakáccsal. Konyhai döntésekben a séf az első számú döntéshozó.
Az Üzletvezető felelős a megtervezett árbevételi-, költség- és eredménytervek teljesítéséért. Szervezi és működteti az áruforgalmi és háttér folyamatokat, kialakítja és aktualizálja a kínálatot. Igyekszik - a kapacitások minél hatékonyabb kihasználása érdekében - rendezvényeket és csoportokat szerezni.

Azonban legfontosabb feladata a közvetlen vendégkapcsolatok kialakítása, a házigazdaszerep.