Gyakornoki kódex

Fizetés, pénzzel kapcsolatos információk:

A tanulói munkáért a törvény által előírt fizetés jár. Ezen felüli munkáért extra fizetés állapítható meg. Ezt az üzemeltetési igazgató ismerteti.

Borravaló, jatt:

A mi szakmánkban szent és sérthetetlen dolog. A kapott borravaló leadása kötelező (az átvétele után közvetlenül a műszakot vezető üzletvezetőnek kell átadni), senki nem tehet el saját részre borravalót. A leadott borravaló teljes összege szétosztásra kerül. A borravaló mértéke változó, egy pontos és igazságos rendszer alapján kerül szétosztásra, ezt az üzletvezető végzi. Bővebb felvilágosítást ezzel kapcsolatban Tőlük kell kérni, szóban.

Kötelező munkaidő, munkakör:

Üzemeltetési igazgató ismerteti. A bejelentésről, jelenléti ív vezetéséről szóbeli oktatást KÖTELEZŐ kérni, az üzletvezető az oktatást végző vezető. Az oktatás az első héten meg kell történjen. Érvényes egészségügyi kiskönyvvel és a 2021-es járványhelyzetre való tekintettel érvényes védettségi kártyával rendelkezni kell. A kötelező munkakörön felül időszakosan (ELŐFORDULHAT, tehát nem biztos) más részlegen, (konyhán, szobák takarításában) más munkát is el kell látni. Ez természetesen kisegítés, azaz rövidebb időszakot jelent, nem egy esetben csak pár órát.

Műszakok, munkába lépés:

Az aznapi munka kezdés időpontja és az aznapi kilépés időpontja egyénenként változik, különösen részmunkaidős, 4 órás dolgozók, vagy kötelező gyakorlatot teljesítő tanulók esetében. Munkába lépés kizárólag az aznapi jelenléti ív aláírásával lehetséges. Ebbe a munkakezdés időpontját kötelező beírni. Távozás előtt a jelenléi ívbe a munka végét jelentő időpontot kötelező beírni. Mindkét esetben aláírással igazolni kell. Hölgyek nem az öltözőben sminkelnek, férfiak nem az öltözőben borotválkoznak, mindenki ápoltan érkezik. A munka kezdetén mindenki vegye magához a kötelező munkaeszközöket, civil ruhában a gazdasági bejáraton keresztül lehet közlekedni, itt kell bejönni munkakezdéskor és itt kell távozni munka végén.

Munkaidő vége:

A jelenléti ívbe a munka befejezés időpontját kötelező beírni. A munkaidő vége rugalmasan kezelendő, tudomásul kell venni, hogy a munka akkor ér véget, ha a műszakvezető ezt bejelenti. Tehát előfordulhat túlóra, és ezt akár aznap is közölheti a műszakvezető. Túlóra vezetve van, ezzel kapcsolatban az üzemeltetési igazgatóhoz kell fordulni, Ő szóban mindenkit tájékoztat.

Telefonhasználat:

Vendégtérben tilos, szervizidőben tilos. Szervizdőn kívül, ha nem kétpercenként nyomkodják, akkor nincs baj. Ha valaki magánál tartja, akkor halkítsa le vagy tegye rezgőre. Vendégtérben csak vészesetben és csakis vezető telefonálhat, küldhet üzenetet! Ha valakinek halaszhatatlan hívása van, menjen be az öltözőbe, de szóljon a műszakvezetőnek.

Dohányzás:

Szigorúan kezelendő. 18 év felett szabad dohányozni műszakban, de szabályok közé van szorítva. Minden esetben a műszakvezető engedélye szükséges.

Alkoholfogyasztás:

Alkohol fogyasztása a munkahelyen műszakban és műszakon kívül is TILOS! Alkoholos befolyásoltság alatt, ittasan munkába érkezni, műszakot kezdeni TILOS! Másnaposan munkába érkezni szintén TILOS! Amennyiben valakit italozáson kapunk, vagy ittasan érkezik, elbocsátjuk. Alkoholszondánk van, jogunk van használni. Felelősségre vonjuk a műszakvezetőt is. 1 üdítő és 1 kávé fogyasztása megengedett / nap a személyzet részére, de csak a pult, vagy a konyha közvetlen környezetében és műszakvezetői engedéllyel! A személyzeti fogyasztást minden esetben fel kell ütni egyből a vendéglátás szoftverbe. Étteremben, különteremben, személyzeti öltözőben, folyosókon, mosogatóban TILOS fogyasztani, maximum szódát vagy csapvizet, de vendégtérben ezeket sem.

Munkahelyi baleset:

A vendéglátás balesetveszélyes munkavégzésnek minősül, munkavédelmi oktatást kötelezően kapnia kell minden dolgozónak. Erre maximum egy hónap áll rendelkezésre. Az üzletvezetőnél kell jelentkezni munkavédelmi oktatás időpontra. Munkahelyi baleset esetén, az eset sürgősségétől függetlenül kötelezően szólni kell a közvetlen vezetőnek(műszakvezető). Ez nagyon fontos, ugyanis a közvetlen vezető a felelős a dolgozókért, az Ő tudta nélkül itt nem történhet semmi. Ő dönt a balesetet szenvedő ellátásáról. Baleseti jegyzőkönyv kitöltése minden esetben kötelező, ezt a műszakvezető köteles elkészíteni.

Fogyóeszköz törés, selejtezések:

A vadászházban szigorú leltár szerint fogyóeszköz nyilvántartás zajlik. Fogyóeszköznek nevezzük a fém, porcelán, üveg és minden olyan eszközt, ami a munkánkhoz szükséges és nem gép, vagy berendezés. A fogyóeszköz nagy értéket képvisel. Ennek ellenőrzése, felülvizsgálata negyedévente történik. A fogyóeszközök pótlása, kiegészítése és fejlesztése év közben folyamatos. Ennek szintén pontos adminisztrációja van. A selejt, törés sajnos mindennapos, melyet szigorúan vezetni kell: erre az üzletben kifüggesztett selejt ívek szolgálnak. Vezetése törés esetén kötelező. Amennyiben a töréskár a tervezett tűréshatáron felüli, úgy a kár egy része a kiszolgáló személyzetre hárul. Amennyiben a leltár szerint a tűréshatáron felüli fogyóeszköz hiány keletkezik, a kár egy részre szintén a személyzetre hárítható. Magyarul minden kolléga bírságra számíthat, amennyiben ezek valamelyike fennáll.